Světelné jevy

Světelné jevy

- pdf: svetelne_jevy.pdf

- pdf: stin_polostin.pdf

Odraz světla

- zákon odrazu: Při odrazu světelného paprsku na rozhraní 2 prostředí (př. vzduch - sklo) se úhel odrazu rovná úhlu dopadu a odražený paprsek zůstává v rovině dopadu.

- k - kolmice dopadu

- α - úhel dopadu

- α´ - úhel odrazu

- α = α´

- rovnoběžné paprsky odrážející se od rovné plochy

- rovnoběžné paprsky odrážející se od nerovné plochy - rozptýlené světlo

- zrcadla - lesklé plochy, které odrážejí většinu světelných paprsků

    - kovová deska + sklo (průhledný plast) - slouží pouze jako ochrana proti poškození a korozi

    - rovinná

    - kulová - dutá a vypuklá

Zobrazení zrcadly

1) Rovinné zrcadlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- obraz: zdánlivý (za rovinou zrcadla), přímý, stranově převrácený, stejně velký

2) Duté zrcadlo

- S - střed zrcadla

- F - ohnisko zrcadla - leží uprostřed mezi S a V - vrchol zrcadla - bod zrcadla, kterým prochází optická osa

a) Předmět leží před S

- obraz: skutečný (leží před rovinou zrcadla), převrácený, zmenšený

b) Předmět leží mezi S a F

- obraz: skutečný, převrácený, zvětšený

c) Předmět leží za F

- obraz: zdánlivý, přímý, zvětšený

3) Vypuklé zrcadlo

- obraz: zdánlivý, přímý, zmenšený

Lom světla

- dopadá-li světlo na rozhraní 2 optických prostředí, nastává lom světla

- index lomu - souvisí s hustotou prostředí

    - vyjadřuje, kolikrát je v daném prostředí světlo pomalejší než ve vakuu

1) Lom ke kolmici

- z řidšího prostředí do hustšího - př. vzduch - voda (n1 < n2)

- k - kolmice dopadu

- α - úhel dopadu

- β - úhel lomu

- α > β

2) Lom od kolmice

- hustšího prostředí do řidšího - př. sklo - vzduch (n1 > n2)

- α < β

Optické čočky

- tělesa z čirého skla či plastu - minimálně jedna strana je část kulové plochy

- mění svazek rovnoběžných světelných parsků na sbíhavé či rozbíhavé

- F - předmětové ohnisko

- F´ - obrazové ohnisko

- f - ohnisková vzdálenost

- a - vzdálenost předmětu od čočky

1) Spojky

- sbíhají paprsky

a) a > 2 f

- obraz: skutečný, zmenšený, převrácený

b) 2 f > a > f

- obraz: skutečný, zvětšený, převrácený

c) a < f

- obraz: zdánlivý, zvětšený, přímý

2) Rozptylky

- rozbíhají paprsky

- obraz: zdánlivý, zmenšený, přímý