Fyzikální veličiny a jejich měření

- fyzikální veličina = měřitelná vlastnost těles (hmoty)

    - lze ji změřit nebo spočítat

    - každá má svou značku (S - obsah, l,d - délka, m - hmotnost...)

    - zápis:    m = 125 kg    značka = číselná hodnota + jednotka

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky

- jsou to veličiny, které na sobě nejsou závislé (nemůžeme je vzájemně odvodit)

  • délka (l,d) - metr (m)
  • hmotnost (m) - kilogram (kg)
  • čas (t) - sekunda (s)
  • teplota (t) - stupeň Celsia (°C)

Odvozené fyzikální veličiny a jejich jednotky

- většina veličin (a jednotek) je odvozených

- lze je vyjádřit pomocí základních jednotek

  • obsah (s) - m2
  • objem (V) - m3
  • hustota (ρ) - kg/m3
  • rychlost (v) - m/s